Als consument heeft u het recht op herroeping bij verkoop op afstand en levering van producten of diensten.

Wat houdt dit precies in? We leggen u dit graag uit.


Uiteraard kunt u ook de volledige bepalingen terugvinden in de algemene voorwaarden. Maar wat betekent herroepingsrecht in de praktijk in?

Tijdens de bedenktijd mag u als consument een product bekijken zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen.

U mag het product echter NIET gebruiken.


Mocht u ontevreden zijn met het geleverde product of dienst, dan kunt u gebruik maken van het herroepingsrecht door het terugzenden van het product binnen de bedenktijd van twee weken (14 dagen).

Ook kan een verklaring worden gezonden die gericht is aan de verkoper van het product of een dienst. Daarvoor geldt ook de termijn van 14 dagen.

Als u een product wilt bekijken dan dient u dit uiterst voorzichtig te doen. Dit geldt overal: voor het proberen of bekijken in een winkel op het werk of thuis. U dient er zelf altijd voor te zorgen dat u zowel de verpakking als het product onbeschadigd houdt. Want bij een herroeping dient het artikel ongebruikt en onbeschadigd geretourneerd te worden. Ook dient u bij het terugsturen de factuur mee te sturen in het pakket en het retournummer te vermelden. Anders is een herroeping niet te verwerken.

Het herroepingsrecht is duidelijk over kosten van het retourneren bij herroeping: die kosten zijn voor de consument zelf. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Let op: het onder rembours terugsturen van bestellingen is niet mogelijk. Gebruikte artikelen komen, zoals uitgelegd, niet in aanmerking voor herroepingsrecht.

U vindt het Model formulier herroeping onder aan de Algemene Voorwaarden.