De garantie van ons is conform de strikte voorschriften van de Webshop Keurmerk organisatie: Wij staan er voor in dat de artikelen en/of de dienstverlening voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.